På tide å drenere boligen? Tegn på en fuktig grunnmur

Av Claudia Caroline Bajek

07-10-2021

Drenering er viktig for å holde kjelleren og grunnmuren tørr, og for å unngå skader på boligen. Ser du at vannet rundt boligen ikke forsvinner eller at grunnmuren føles fuktig? Da er det på tide å fikse dreneringen rundt boligen. I denne artikkelen gir vi deg gode råd til hvordan du kan sjekke om det er nødvendig å fikse eller legge ny drenering.

Drenering gir boligen et bedre inneklima

Du vil få et bedre inneklima om du drenerer boligen. Fukt i boligen øker risikoen for helseplager, og kan være årsaken til at man utvikler astma og allergier over tid. I tillegg kan det bidra til at man får hyppige forkjølelser, slimhinneplager, hodepine og slapphet.Om du har et hus som er bygget før 2007 er det spesielt lurt at du sjekker behovet for drenering. Byggeforskriftene ble skjerpet i en revidert utgave fra 2007, og hus som er bygget etter denne revideringen må ha drenering av god kvalitet.

Tegn på dårlig drenering:

    • Misfarging på vegger og gulv
    • Saltutslag
    • Synlig fukt og kondens
    • Sopp og råte
    • Overflatevann som blir liggende

Led vannet bort fra boligen

Når du drenerer ledes vannet vekk ved hjelp av trykkbrytende og drenerende masser inntil kjellerveggen. Dette kan for eksempel være løs leca, singel eller grov grus. Dette kan også eventuelt gjøres med spesielle dreneringsplater som føres videre til en dreneringsledning. Herfra ledes vannet vekk, og rundt om fyllingen legges en fiberduk.

Under selve kjellergulvet er det viktig at det legges godt med drenerende masser. Du bør bruke fiberduk for å skille de drenerende massene fra finere masser som leire.For vegger som ligger under terrengnivå, bør man legge en grunnmursplate av plast. Dette er fordi grunnmursplatene virker som et vannavvisende lag mot vann i grunnen.Alle sår og hull må tettes, og utette overflater må pusses. Dette er viktig slik at den utvendige overflaten på grunnmuren er vannavvisende. Samtidig er det lurt at takvannet ledes vekk i en separat ledning.

Boliger i høyere terreng blir hele tiden utsatt for vannsig mot huset

Hvis du har en bolig som ligger i høyere terreng, vil huset hele tiden bli utsatt for vannsig mot huset på grunn av terrenget boligen ligger i. Her gjelder det å lede bort vannet før det treffer grunnmuren eller i verste fall samler seg under grunnmuren, og presser seg opp. Hvis ikke dette stoppes vil du få råteskader, og soppskader som kan gå utover helsen.

Over tid vil bygningsmassen bli skadet av fukt, og drenering er en god investering. Venter du til det er for sent, vil utbedringer av skadene bli dyrere.

Det er også fare for sprekker i grunnmuren om ulykken allerede har skjedd, og det i tillegg er minusgrader. Da vil grunnmuren bevege på deg, og slå sprekker.

Gravemaskin som graver utenfor en bolig.
Du trenger ikke å søke om byggetillatelse for å drenere, men er du usikker på hvordan du gjør det bør du kontakte profesjonelle.

Man kan drenere selv, men fagfolk anbefales

Det er muligheter for å drenere boligen selv, men har man ikke kompetansen som trengs kan det hende at det må bli gjort på nytt, og bli dyrere enn planlagt. I tillegg kan arbeidet gjøre vondt verre, og du vil i verste fall skade boligen. Derfor anbefaler vi å bruke fagfolk til denne jobben.En av de vanligste feilene folk gjør når de utfører dreneringsjobben selv, er at dreneringsrørene blir lagt for grunt eller at dreneringsflaten ikke blir lagt langt nok vekk fra boligen. Konsekvensen av dette blir at vann trekker inn i bygningsmassen.

Du trenger ikke å søke om byggetillatelse for å drenere. Skal du derimot utføre strukturelle endringer på huset er dette nødvendig. Husk å ta en prat med naboene, da de kan bli påvirket av arbeidene. Hvis du vil være på den sikre siden kan du leie inn profesjonelle til å gjøre jobben. Prisen for dreneringen vil komme på mellom 3000 til 5000 kroner per kvadratmeter grunnmur. Dette er regnet i dybde og lengde.Mange huseiere velger å utføre dreneringen selv, men hvis du vil ha drenering som varer anbefaler vi at du lar dyktige håndverkere gjøre jobben for deg!

Likte du denne artikkelen?