Personvernerklæring

Innledning og ansvarlig for behandling av personopplysninger

MinBolig er en tjeneste for boligeiere i Norge hvor du som forbruker har mulighet til å få relevante råd og veiledning for din bolig. Du vil også som forbruker ha mulighet til å finne og komme i kontakt med lokalkjente og relevante leverandører av tjenester innenfor våre tjenestekategorier.

MinBolig samler inn og bruker data som kan knyttes til våre brukere, såkalte personopplysninger. Ditt personvern er viktig for oss, og det er vårt fremste ansvar å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte. Her kan du lese om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som omtales i denne erklæringen er Schibsted Norge SMB AS, 980 178 986, Hagegata 22, 5054 0653 Oslo, (“vi”) og vi er en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker MinBolig, for eksempel hvilke sider du har sett på eller hvilke tjenester du har benyttet deg av.

‍Hvilke regler gjelder for behandling av personopplysninger

Schibsted Norge SMB AS er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. MinBolig følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre, for eksempel en varmepumpeinstallatør, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Opplysninger du selv oppgir

 • Når du registrerer et oppdrag på MinBolig med tilhørende kontaktinformasjon, som sendes til aktuelle tjenesteleverandører for å bli kontaktet med tilbud.
 • Meldinger du sender via MinBolig, for eksempel til kundesenteret eller tjenesteleverandører.
 • Opplysninger vi samler inn om din bruk av MinBolig
 • Hvilken teknologi du bruker. Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.
 • Hva du gjør. Vi behandler atferdsdata som beskriver din bruk av våre tjenester over tid.
 • Hvor du er: Vi registrerer din geografiske posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for lokalisering for å kunne gi deg relevante resultater for ditt område.
 • Informasjonen lagres enten i våre databaser eller på enheten du bruker (pc, mobiltelefon etc.). Her kan du lese mer om informasjonskapsler (cookies og andre teknologier for lokal lagring

Hva brukes informasjonen til?

Vi jobber hele tiden for å gi deg en tilpasset og god opplevelse av MinBolig. Her er en oversikt over hva vi bruker dine personopplysninger til.

Formålene vi bruker personopplysninger til:

 1. For å la deg registrere oppdrag og formidle kontakt med tjenesteleverandører: Når du legger inn et oppdrag for å få tilbud fra tjenesteleverandører, må vi registrere disse opplysningene og videresende din kontaktinformasjon og informasjon om boligen til ulike tjenesteleverandører, slik at disse kan komme i kontakt med deg. I etterkant vil vi sende deg oppfølging i forbindelse med registrerte oppdrag for å sikre at tjenesten fungerer som tiltenkt.
 2. Forstå markedstrender og kontinuerlig forbedre våre produkter. Vi analyserer data om brukeratferd hos brukere for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår gjennom tracking av hvilke sider som besøkes og fra hvilke enheter. Eksempelvis hvilke funksjonaliteter brukere aktivt benytter seg av, som postnummersøk. Dette gjør vi for å rette fokus og innsats mot de områdene som er viktigst for brukerne våre, samt å se om det er andre funksjonaliteter som kan være nyttig for våre brukere. Sporing av brukeradferd på MinBolig er valgfritt, du kan når som helst gå inn på minbolig.no/personvern og gjøre endringer på innstillingene.
 3. For å håndtere henvendelser når du tar kontakt med oss. Eksempelvis når du sender oss en e-post, bidrar i konkurranser, sender feilmeldinger eller kontaktskjema benytter vi dine personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel eller ditt bidrag.
 4. For markedsføring og brukerundersøkelser. Vi vil kunne sende deg informasjon om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Du kan velge å melde deg av dette i e-posten direkte eller ved å kontakte oss. Av og til utfører vi spørreundersøkelser. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger, for eksempel kan vi rette en undersøkelse mot personer som har fått en varmepumpe installert i et bestemt område.

Behandlingsgrunnlag for bruk av data

Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre det på en sikker og god måte i samsvar med de forventninger brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. Videre må vi sørge for at dataene slettes når formålet med behandlingen er oppnådd.

Grunnlagene som brukes av MinBolig for bruk av data er følgende:

 • Samtykke: I tilfeller hvor du aktivt har gitt oss tillatelse til å behandle dine personopplysninger.
 • Oppfyllelse av kontrakt: Dette gjelder all behandling som er nødvendig for å levere vår tjeneste. Dette inkluderer alle behandling som er nødvendig for å registrere oppdrag, formidle kontakt med en installatør, samt innhenting av informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som for eksempel telefonkatalogen, er nødvendige deler av vår tjeneste.
 • Legitim interesse: vi behandler dine opplysninger for produktutvikling og markedsføring basert på våre legitime interesse i kontinuerlig forbedring og optimalisering av tjenesten.

Deles informasjonen med andre?

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene deles med andre selskaper i Schibsted Media Group (f.eks VG og Aftenposten) for å kunne gi deg relevant reklame og anbefalinger. Opplysningene blir også brukt til analyseformål og for å forstå markedstrender på tvers av tjenestene.

Vi vil kunne dele informasjon med relevante myndigheter ved rettslig pålegg.

Bruk av databehandlere

Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Et eksempel på en tjeneste vi får levert er kapasitet for lagring av data. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss. Det betyr at vi fremdeles har ansvaret for håndteringen av data. Selskapet som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss. De har ikke anledning til å behandle opplysningene på annen måte enn slik vi bestemmer. Dette betyr at de heller ikke kan bruke opplysningene til egne formål. Vår bruk av databehandlere vurderes grundig med tanke på blant annet informasjonssikkerhet for å sikre at dataene behandles på forsvarlig måte. Vi inngår skriftlig databehandleravtaler med våre leverandører, i tråd med kravene som stilles i lovgivningen.

Enkelte av våre databehandlere behandler personopplysninger utenfor Norge og EU. At data behandles utenfor Norge og også utenfor EU er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.

Hvor lenge lagres personopplysninger

Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem. Hvor lenge det er nødvendig å behandle opplysninger varierer avhengig av hva formålet vårt med å behandle de er. I Schibsted har vi klare regler og rutiner for sletting av personopplysninger. Noen opplysninger slettes etter kort tid og andre opplysninger lagres i lengre perioder.

Her ser du de viktigste tilfellene:

 • Et registrert oppdrag og dine kontaktopplysninger lagres hos oss i 12 måneder. Etter denne perioden anonymiseres denne informasjon slik at den ikke lenger kan knyttes til deg og brukes videre til statistikk.
 • Informasjon om bruksmønstre på MinBolig kan leve i opptil to år i våre analysesystemer. Data her brukes til å finne ut om våre tjenester fungerer godt for publikum, og om den løpende produktutviklingen vi gjør bidrar til å gjøre MinBolig bedre.
 • Ber du om at din bruker på MinBolig slettes, vil vi slette all informasjon om deg og de handlingene du har utført på MinBolig. Dette være seg registrerte oppdrag, aktivitet på tjenesten og eventuelle vurderinger.

Hvilke rettigheter har du, og hvordan benytter du deg av disse?

Det er dine personopplysninger og du har sterke rettigheter; du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger. Du har også rett til å få rettet eller slettet personopplysninger vi har om deg i tråd med personopplysningsloven. Du kan begjære at behandlingen av personopplysningen begrenses om du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Du har en rett til å motta en del personopplysninger i et digitalt format, eller få opplysningene overført til et annet foretak om du ønsker det, kjent som retten til dataportabilitet. Disse rettighetene vil vi gå nærmere gjennom nedenfor, og vi vil også forklare hvordan du skal gå fram for å nyttiggjøre deg av disse rettighetene. Dersom du er usikker på om vi behandler dine personopplysninger kan du be om en bekreftelse på dette gjennom å kontakte oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du utøve dine rettigheter

 • Din rett til å få se de personopplysningene vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene vi behandler om deg. For å få tilgang til disse kan du kontakte oss. Du kan sende en mail til post@minbolig.no for å be om innsyn i dine opplysninger.
 • Din rett til å få feilaktige opplysninger rettet. Du har rett til å få feilaktige opplysninger rettet. Du kan kontakte oss direkte for retting. Kontakt oss på post@minbolig.no for retting av opplysninger.
 • Din rett til å få data slettet (retten til å bli glemt). Du har som hovedregel rett til å få dine personopplysninger slettet. For å be om sletting kan du kontakte oss. Du kan sende en mail til post@minbolig.no for å be om innsyn i dine opplysninger.
 • Din rett til å motsette deg og begrense behandling. Under visse omstendigheter kan vi behandle personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre berettigede interesser, forutsatt at de registrertes rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du, den registrerte, retten til å protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet med behandlingen er direkte markedsføring. Under visse omstendigheter har du også mulighet til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Kontakt oss på post@minbolig.no for å benytte deg av denne rettigheten.
 • Din rett til å få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har rett til å få opplysninger som du har gitt oss utlevert i et digitalt format, og også få opplysninger overført til en annen virksomhet dersom du ønsker det, og det er teknisk mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun informasjon som behandles ved hjelp av automatiserte metoder og er basert på ditt samtykke fra deg eller behandles som en del av oppfyllelsen av en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger opplysninger du har gitt til oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjema eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. Du kan sende en mail til post@minbolig.no for å be om dataportabilitet.

Vi vil minne deg om at det finnes noen unntak fra de rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntak følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at tilgang til visse opplysninger ikke kan gis av hensyn til andres rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes ettersom lovgivning eller andre hensyn oppstiller krav til lagringstid. Du kan sende en mail til post@minbolig.no for mer informasjon om dine rettigheter.

Klager, innspill eller andre henvendelser

Det er en av våre viktigste oppgaver å forvalte data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte. For å utøve dine rettigheter, eller om du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du alltid kontakte oss ved å sende oss en e-post til post@minbolig.no.

Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger, har forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller har andre innspill, er du også velkommen til å kontakte vårt Personvernombud for selskap innenfor Schibsted Media Division: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe93RPCsNiyMjmxp-FwEDqNicqbbgQBDIyS3UjXuZb2h0msfw/viewform

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.no