Dette betyr energimerking på boliger

30-03-2022

Dersom du skal kjøpe hus eller leie leilighet, er det lurt å være bevisst på energimerket i boligannonsen. Men hva betyr egentlig bokstaven og fargen på energimerket, og hvorfor bør du være oppmerksom på det? Her gir vi deg en oversikt over det viktigste du bør vite om energimerking.

Hva: Energimerket forteller deg hvor energieffektiv en bolig er

Energimerking brukes for å beskrive energieffektiviteten til en bolig, og hvilke energikilder som brukes. Dette presenteres som en bokstav og en fargekode som til sammen utgjør boligens energimerke. Energimerket indikerer boligens tilstand, og vil vise om oppvarmingsutgiftene er lave eller høye.

Hvem: Krav om energimerking for alle som selger eller leier ut bolig

Alle boliger og bygg som skal selges eller leies ut må ha et gyldig energimerke. Det er selgers eller utleiers ansvar at dette er på plass. Ved salg av bolig skal karakteren komme tydelig frem i markedsføringen av boligen, slik at kjøper eller leietaker kan få inntrykk av hvor store strømutgiftene kan bli.

Hvorfor: Energimerker øker bevisstheten rundt energiforbruk

Energiklassifisering er et miljøtiltak fra myndighetene, og målsettingen med tiltaket er å rette fokuset mot valg av energikilder og energiforbruk i boliger. En stor andel av energiforbruket og klimautslippene i Norge kommer fra bygninger, og en energieffektivisering av boliger vil dermed kunne føre til mindre belastning for miljøet.

Slik leser du skalaen – dette betyr bokstaven og fargen

Ved å energimerke boligen din vil du få en energiattest med informasjon om boligens energistandard, kalt energimerket. Dette er en vurdering bestående av to forskjellige karakterer, en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Oppover langs y-aksen kan du lese av energikarakteren og bortover langs x-aksen finner du oppvarmingskarakteren. De to karakterene virker uavhengig av hverandre. Det betyr at en bolig vil kunne få en høy energikarakter, men en lav oppvarmingskarakter, eller motsatt.

En graf som viser energikarakter på bolig.
Oppover langs y-aksen kan du lese av energikarakteren og bortover langs x-aksen finner du oppvarmingskarakteren.

Energikarakteren fra A til G: Hvor mye strøm trenger boligen til oppvarming?

Energikarakteren blir gitt ut fra boligens energibehov, og gir deg en pekepinn på hvor mye energi du kan forvente at boligen vil kreve ved et normalt strømforbruk. Skalaen går fra A til G, hvor A er den beste karakteren.

Karakteren beregnes ut fra hvor mye energi som leveres til boligen etter standardiserte betingelser, uavhengig av hvor stort strømforbruket er. En god energikarakter betyr at boligen er energieffektiv, og dermed godt tilrettelagt for et lavt energiforbruk. Det betyr at den har en stabil innetemperatur og lave strømregninger.

  • A og B: Passivhus og lavenergibygninger. Svært få boliger får disse karakterene.
  • C: Nye bygninger med et effektivt varmesystem.
  • D og E: De vanligste karakterene for boliger.
  • F og G: Eldre hus som ikke er etterisolert.

Oppvarmingskarakteren fra grønn til rød: Hvor fornybare er boligens energikilder?

Oppvarmingskarakteren forteller i hvor stor grad boligen bruker fornybare og miljøvennlige løsninger til oppvarming, fremfor ikke-fornybare energikilder. Skalaen består av fargekoder fra grønn til rød, hvor grønn er den beste karakteren.

Oppvarmingskarakteren vil ikke si deg noe om hvor mye energi som trengs for å varme opp boligen, men kan likevel gi et hint om hvor store strømutgiftene vil bli ettersom prisen er avhengig av hvilken type energi som brukes.

  • Grønn: En stor andel solenergi, fjernvarme, varmepumpe eller ved brukes til oppvarming.
  • Oransje: Den vanligste karakteren for boliger. Ofte hus med elektrisk oppvarming og lukket vedovn.
  • Rød: En stor andel olje, gass eller elektrisitet brukes til oppvarming, for eksempel et hus som bare varmes opp av panelovner.

God energimerking kan gi lavere strømregninger

Lite energieffektive boliger som krever store mengder strøm til oppvarming vil ikke bare ha et større klimaavtrykk, men også kunne føre til unødvendig høye strømregninger. For å spare strøm og penger vil dermed en bolig med god karakter på energimerkingen lønne seg.

Husk at beregningen av energimerket ikke tar hensyn til din bruk av boligen. En energieffektiv bolig vil kunne gjøre det enklere å holde strømutgiftene lave, men det vil likevel være ditt eget strømforbruk som bestemmer hvor mye du må betale

Hvordan få bedre energimerking? Slik ser du hva som lønner seg for din bolig

Dersom du eier eller planlegger å kjøpe en bolig med dårlig karakter på energimerkingen, betyr ikke dette nødvendigvis at du må leve med høye strømregninger. Det finnes nemlig mange tiltak som kan gjøre boligen din mer energieffektiv, og i mange tilfeller også forbedre karakteren.

Når en bolig energimerkes vil du også få forslag til forbedringer som kan lønne seg å gjennomføre for å heve boligens energistandard. Noen tiltak kan være enkle og billige å gjennomføre, mens andre vil være dyrere og mer omfattende. Likevel vil et mer energieffektivt hus kunne lønne seg på lang sikt, og det vil derfor være lurt å ta en god titt på energiattesten for å se hva som bør utbedres.

Eksempler på forbedringstiltak:

  • Etterisolere ytterveggene på huset
  • Bytte ut gamle vinduer
  • Installere varmepumpe

Finn tiltak for boligen din med energikalkulatoren

I tillegg til å sjekke mulige forbedringstiltak for boligen i energiattesten, kan du også bruke energimerkekalkulatoren. Den hjelper deg med å finne ut hva slags tiltak som kan lønne seg og forbedre energimerkingen for din bolig.

Hvem utfører energimerking? Gjør det enkelt selv eller få hjelp

Du kan energimerke boligen din selv på energimerking.no. Dersom du ikke ønsker å gjøre det på egen hånd kan du også få hjelp av fagfolk, for eksempel en bygningssakkyndig (tidligere kalt takstmann) eller en megler. Helt nye boliger må alltid energimerkes av en ekspert.

Det er gratis å energimerke en bolig

Energimerking koster ingenting, men dersom du ønsker å få en grundigere vurdering av huset ditt kan du få hjelp av en energirådgiver. Dette kan gi deg helt konkrete forslag til forbedringstiltak for hvordan du kan få ned energiforbruket.

Likte du denne artikkelen?