Kaldt øverst? Da kan du etterisolere loftet

07-10-2021

Kaldt øverst? Noen centimeter ekstra isolasjon mot loftet kan spare deg for flere tusenlapper i året og gi bedre komfort i huset. I samarbeid med Lavenergiprogrammet gir vi deg noen tips til hvordan du kan gå fram når du skal etterisolere loftet.

Hus bygget på 60-, 70-, og 80-tallet er ofte dårlig isolert slik at varmen fra stua finner veien opp på loftet. Noen centimeter ekstra isolasjon mot loftet kan derfor spare deg for flere tusenlapper i året og gi bedre komfort i huset.

Det er ofte enkelt å etterisolere et loft, og i mange tilfeller er den største jobben å rydde loftet før du eller håndverkeren kan gå i gang med jobben. Du kan etterisolere loftet på to måter: på oversiden av trebjelkelaget eller i selve bjelkelaget. Uansett hvilken måte du velger, må du aller først undersøke bjelkelaget.

Dette må du undersøke før du kan isolere

  • Sjekk med kniv eller annen skarp gjenstand om bjelkelaget har fukt og råteskader som følge av fukt. Du må finne ut hvorfor det er fukt, er det en gammel skade som er reparert eller er det nødvendig å utbedre årsaken til fukten? Råteskadde deler må byttes ut. Det kan være vanskelig å oppdage skader hvis du ikke fjerner stubbeloftsfyllet eller isolasjonen som allerede er der. Stubbeloftsfyll er vanlig i eldre boliger og er som regel tørr leire.
  • Sjekk om det er sopp- og muggvekst i trebjelkelaget. Ta kontakt med et firma som kan ta prøver og finne ut hva slags sopp det i så fall er.
  • Sjekk om trebjelkelaget er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det er insekter i veggen, må du gjøre tiltak for å fjerne dem. Du må sikre skadde vegger mot fukt og råte i angrepne partier. Finn årsaken til fukten og få den fjernet.

Etterisoler trebjelkelag på oversiden

Å etterisolere trebjelkelag på oversiden er den billigste og enkleste måten du kan etterisolere på.

Fordeler

 • Isolasjonen kan enkelt legges ut og du må ikke gjøre inngrep i bruksarealer.
 • Eksisterende himling blir ikke påvirket fordi den blir liggende på varm side av isolasjonen.
 • Kuldebroer ved innvendige vegger brytes.
 • Du kan gjøre jobben uten at det påvirker resten av boligen.

Ulemper

 • Dersom det er gulv på loftet må du rive det, eller legge isolasjonen oppå gulvet.
 • Om loftet skal brukes, må du legge nytt gulv.
 • Temperaturen på loftet synker kraftig. Derfor må du sørge for tilstrekkelig luft- og damptetting mot oppvarmet rom, og lufting av loftet for å unngå soppdannelser.

Fire tips når du skal etterisolere trebjelkelag på oversiden

  • Bruk dampåpen isolasjon og dampåpent tregulv.
  • Ikke tett eksisterende lufting. Dimensjoner lufting på loftet etter anbefalinger fra Sintef Byggforsk.
  • Følg med på spesielt kalde flater og konstruksjoner med stor varmekapasitet, for eksempel teglpiper. De kan være utsatt for kondens ved spesielle forhold, og du må sikre at eventuell kondens ikke renner ned i bjelkelaget.
  • Husk lufttetting og unngå luftlekkasjer opp gjennom utett bjelkelag.

Etterisoler i selve bjelkelaget

Om du velger å etterisolere i selve bjelkelaget, kan du blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbeloftsfyll. Stubbeloftsfyll er vanlig i eldre boliger. Med årene synker dette sammen og isolasjonsevnen blir dårligere. Ved etterisolering i bjelkelaget erstattes stubbeloftsfyllet med mineralull. Har stubbloftsfyllet sunket mye kan du legge isolasjon oppå.

Fordeler

 • Isolasjonen kan enkelt rulles ut og du må ikke gjøre inngrep i bruksarealer.
 • Eksisterende himling blir ikke påvirket fordi den blir liggende på varm side av isolasjonen.
 • Kuldebroer ved innvendige vegger brytes.
 • Du kan gjøre jobben mens du bor i boligen din.
 • Du trenger ikke ta av høyden i underliggende rom eller på loft.

Ulemper

 • Denne metoden monner ofte lite. Derfor bør du gjøre dette i tillegg til å etterisolere på oversiden.
 • Fjerning av stubbloft støver mye.
 • Det kan være mye arbeid i forhold til gevinsten, og i mange eldre bygg er denne typen etterisolering ofte gjort.

Tre tips til isolering i bjelkelaget

  • Bruk mineralull. Du kan eventuelt kan blåse inn mineralull hvis etasjeskilleren ikke har fyll som må fjernes. Det er også en mulighet å suge dette ut.
  • Pass på at vekten av isolasjonen ikke blir for stor, og sørg for at underliggende himling har tilstrekkelig bærekapasitet. Dette er ikke et problem dersom du fjerner stubbloft som veier mye sammenliknet med mineralull
  • Bruk dampåpen isolasjon og dampåpent tregulv.

Likte du denne artikkelen?