Drømmen om et mikrohus

Av Ingvild Rorge Solheim

25-04-2022

Det er blitt stadig mer vanlig å bygge eller kjøpe mikrohus de siste årene. Selv om flere vil bo smått og enkelt, er det fortsatt mange som ikke helt forstår mikrohus som en bolig. Hvorfor burde du egentlig kjøpe et mikrohus, og hva er det egentlig? Vi tok en prat med gründerne bak Norske Mikrohus, som forklarte oss mer om fenomenet.

Hva er et mikrohus?

Mikrohus, minihus, kjært barn har mange navn. Mikrohus er som regel under 30 kvadratmeter, og har god planløsning og smarte oppbevaringsløsninger.

Mikrohus er plassert på rammeverket til en trailer med hjul. Med et mikrohus kan du ta med hele huset ditt dit du skal flytte, fremfor å måtte selge og kjøpe på nytt. Dette skaper masse muligheter!

Gründerparet som brakte mikrohusene til Norge

Mikrohus-entusiast David Reiss-Andersen var utrolig fascinert da han først oppdaget mikrohuset.

– Det første jeg sa var “Jøss, et hus på hjul! Det er jo fantastisk artig”.

Gründerparet David og Jeanette Reiss-Andersen startet Norske Mikrohus i 2018, for de hadde stor tro på mikrohus som konsept. De nølte ikke et sekund før de hoppet ut i det, og startet produksjonen av mikrohus. Norske Mikrohus produserer og designer ferdiglagde mikrohus, som bygges på Økern.

Portrett av David og Jeanette Reiss-Andersen.
Paret Jeanette og David Reiss-Andersen hoppet ut i gründerdrømmen.Foto: Aksel Jermstad

Et mikrohus på hjul gir en rekke muligheter

Det er veldig mange som velger denne livsstilen på grunn av friheten som et mikrohus gir dem. David forteller at et mikrohus er som et kinderegg, med mange bruksområder og muligheter som kommer med på kjøpet.

Noen har mikrohus som helårsbolig, andre bruker det som fritidsbolig. Et mikrohus på hjul gir altså en rekke muligheter! Hos firmaet til Reiss-Andersen har de tre ulike modeller for forskjellige behov, og snart er også en fjerde modell klar til salg.

Et lite hus står ute på et jorde.
Mikrohus kan plasseres mange steder.Foto: Aksel Jermstad

Et mikrohus er som et kinderegg, med mange bruksområder og muligheter som kommer med på kjøpet!

David Reiss-AndersenNorske Mikrohus

Høye boligpriser skapte behovet for mikrohus

Mikrohus er et konsept som startet i USA, og har blant annet blitt så populær på grunn av de skyhøye boligprisene. Deretter har mikrohus bredt seg utover landegrensene, og blitt en verdensomspennende boform.

Også i Norge ser vi tendenser til høye boligpriser, og flere som tyr til alternative løsninger, som mikrohus.

Bort fra tankegangen om å bo stort og dyrt

Trenden med mikrohus har også vokst frem i lys av miljøkrisen. For å leve mer miljøvennlig og enkelt velger enkelte å nedskalere boligen, og dermed minske sitt eget karbonutslipp. Ved å bo i et mikrohus vil du automatisk etterlate deg et mindre miljøavtrykk. Dette er et tankesett som beveger seg bort fra det konvensjonelle, og fremmer ideen om at du kan klare deg bedre med mindre. Mikrohus passer perfekt inn i denne trenden, og er en god måte å leve ut ideen om å være mer miljøvennlig og faktisk gjøre en forskjell. Det er også en bolig som er veldig økonomisk gunstig sammenlignet med et vanlig hus.

På innsiden av et mikrohus, og Jeanette som sitter å leser en bok.
Jeanette Reiss-Andersen i Norske Mikrohus sin modell "Heim".Foto: Aksel Jermstad

Mer økonomisk og praktisk å bo på mindre plass

Reiss-Andersen bekrefter at det å eie et mikrohus er både mer økonomisk og praktisk sammenlignet med mer tradisjonell boform. Med et mikrohus kan du flytte boligen nettopp dit du trenger det.

– Veldig mange kjøper mikrohus med verdispørsmål i bunn. De har et ønske om å bo mer miljøvennlig ved å bo mindre. Som et resultat av det eier du også mindre og forbruker mindre. Det blir positive ringvirkninger av valget om å bo mindre, forklarer Reiss-Andersen.

4 ting du bør tenke på om du skal kjøpe mikrohus

  • Tomt og eiendom: Et mikrohus må stå på en tomt, enten du leier eller eier. Tenk gjennom om du har noen i familien eller bekjentskaper som har eiendom eller ledig plass til mikrohuset ditt, hvis du ikke har egen tomt!
  • Nedskalering: Begynn nedskalering før du flytter inn. Du trenger mindre ting enn du tror.
  • Regelverk: Husk at mikrohus, enn så lenge, regnes som campingvogn. Det skaper visse begrensninger for hva du kan gjøre med huset. Et regelverk utarbeides nå for mikrohus, som trolig vil gjøre denne prosessen enklere for mikrohus-eiere.
  • Boligsparing: Husk at du ikke kan bruke BSU-kontoen din for å kjøpe mikrohus sånn som regelverket er nå. Du bør derfor opprette en annen boligsparekonto hvis du planlegger å investere i et minihus på sikt! Du kan også spørre leverandøren av mikrohuset om de har egne avtaler med utvalgte banker.

Frihet gjennom å eie mindre

Mikrohus gjør at du lever enklere, og for mange resulterer dette også i at de lever mer i ett med naturen. Mange velger å plassere mikrohuset i naturomgivelser, i tillegg til at et mindre areale omtrent tvinger deg til å benytte utearealet betraktelig mer.

Når huset er lite begrenser dette også hvor mye plass du har til oppbevaring. Mikrohus-gründeren oppsummerer de positive egenskapene ved å bo smått slik:

– Det å bo enklere, rimeligere, forbruke mindre og ha mindre ting gir ringvirkninger. Generelt gir mikrohus deg en økt livskvalitet, sier Reiss-Andersen.

Det å bo enklere, rimeligere, forbruke mindre og ha mindre ting gir ringvirkninger. Generelt gir mikrohus deg en økt livskvalitet.

https://schibsted-smb-cms-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/images/Minbolig/Forfattere/_50x50_crop_center-center_80_none/987294/1.-David-Reiss-Andersen-head-shot-2_2022-04-26-101841_rjie.webp
David Reiss-AndersenNorske Mikrohus

Ferdiglagde mikrohus i Norge

I tillegg til at mikrohus er miljøvennlige å bo i, bruker også Norske Mikrohus kortreiste materialer og et design som er mer energieffektivt.

Ferdigbygde mikrohus kan koste mellom 700 000 og 1 million kroner. Dette avhenger av hvilke leverandører eller produsenter som brukes, samt hvilke modifikasjoner du gjør på en standardmodell. Dersom du velger å bygge mikrohuset selv kan prisen også bli vesentlig lavere.

Dette bør du vite om mikrohus og boformen

Det er vanskelig å forutsi hvordan verdien på et mikrohus vil stige ettersom markedet er stadig i endring, og siden mikrohus er et rykende ferskt fenomen.

Samtidig er det stigende boligpriser flere steder, og dette kan bidra til at mikrohus blir mer attraktivt og gunstig i et konkurransepreget boligmarked.

At mikrohus er en gunstig investering og måte å bo på understreker gründeren også ved å fortelle at brukte mikrohus også er attraktivt:

– Frem til nå er det to–tre stykker av våre mikrohus som har blitt solgt videre av de første eierne, og de har blitt solgt til nesten det samme som ordinærpris.

Reiss-Andersen forteller at det er et relativt nytt fenomen, så det er derfor det er vanskelig å si noe om hvordan verdien vil endres over tid. Han er likevel sikker på at dette er et nødvendig og attraktivt produkt, som vil øke i populæritet.

Likte du denne artikkelen?