Utnytt garasjen til det fulle: Bygg oppholdsrom eller hybel

Av MinBolig

07-10-2021

Mulighetene for å utnytte arealet i garasjen din er mange. Her kan det bygges gjestesoverom, hybel eller en sosial sone for hele familien. Garasjen er også det perfekte stedet for smarte oppbevaringsløsninger og lagring. Les vår artikkel og få inspirasjon til ditt garasjeprosjekt!

Garasje med hybel er en nyttig investering

En hybel over garasjen kan være en flott investering da leieinntektene ofte er skattefrie. I de aller fleste tilfeller øker dette også den totale verdien på boligen din. Ikke bare får du en parkeringsplass til bilen din, men du får i tillegg en plass til oppbevaring eller en potensiell boenhet!

Det er imidlertid krav som må oppfylles for at du skal kunne leie ut en hybel som er over garasjen.

Husk å søke om godkjenning til kommunen med riktige papirer

Å leie ut en hybel over garasjen regnes som utleie i egen bolig. Før du leier ut må du først være sikker på at alle krav som stilles er oppfylt i plan- og bygningsloven. Uavhengig om du skal bruke garasjeloftet som oppholdsrom eller hybel, er det viktig å vite at du må søke om bruksendring hos kommunale bygningsmyndigheter. Bruksendring innebærer at du endrer bruken av et rom fra et formål til en annet. For boliger er det nødvendig å søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt.

Rommene i en bolig er delt inn i to kategorier: Hoveddel og tilleggsdel.

Hoveddelen innebærer oppholdsrom som kjøkken, soverom og entré. I tillegg gjelder hoveddelen også bad, toalett, badstue, vaskerom, treningsrom og dusjrom. Rom som knytter de nevnte rommene sammen regnes også som hoveddel, og dette er for eksempel trapp og gang.

En tilleggsdel er et rom for oppbevaring, slik som boder og garasje. Rom som knytter rommene sammen er også kategorisert som tilleggsdel.

Husk at du må møte forskriftene for brannvern. Er ikke disse forskriftene møtt kan du i verste fall straffes om leietakeren blir skadet, eller omkommer ved brann.

Du må tilfredsstille kravene i TEK17

For å ha en utleiedel som er godkjent trenger du i tillegg å følge kravene i Byggteknisk forskrift, TEK17. Denne forskriften gir føringer for hvilke krav som gjelder når man oppretter en ny boenhet. Dette gjelder rom som tidligere ikke har vært godkjente oppholdsrom som for eksempel en garasjehybel.

 • Vinduer for dagslys og utsyn skal finnes i oppholdsrom som soverom, kjøkken, og stue. Det holder med et vindu i hvert rom, så lenge vinduene oppfyller kravene for rømningsvindu.
 • Minimum takhøyde er 2,2 meter, og i eldre boliger godtar man noe lavere. Rom med skråtak som ofte er i garasjer måles annerledes. Under skråtak måles arealet 0,6 meter utenfor høyden på 1,9 meter.
 • Rømningsvinduene må være minimum summen av 150 centimeter, med bredde og høyde sammenlagt. Høyden må være minst 60 cm og bredden må være minst 50 cm. Det er viktig at vinduet ikke er over 100 cm fra gulvet.
 • Bad må det være tilgang til.
 • Radoninnholdet i inneluften må måles og dokumenteres.
 • Oppbevaring på soverom i form av skap.
 • Brannskille mellom leiligheter, både vertikalt så vel som horisontalt.
 • Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye.

Lag et gjesterom for overnatting i garasjen

Hvis du bestemmer deg for å droppe planene om hybel over garasjen er det flere andre måter du kan utnytte arealet på. Skal rommet være et oppholdsrom må du fortsatt huske å søke om bruksendring hos kommunen.

Et gjestesoverom over garasjen er en god måte å utnytte arealet på. Da kan du invitere slekt og venner på overnatting, og de vil kunne få sitt eget soverom under besøket.

Garasjen er nyttig for lagring og oppbevaring

For å utnytte plassen best mulig, er det en smart løsning å bruke loftet til oppbevaring av interiør som kun brukes i spesifikke sesonger. Installerer du en hylleløsning på loftet i garasjen, vil det være enkelt å ha oversikt over det du lagrer.

Om du er en aktiv person som liker å stå på ski, er loftet over garasjen et praktisk sted å lagre turutstyr. På denne måten kan du enkelt hente ned det utstyret du trenger, og legge det i skiboksen før turen går til hytta.

Gjør om deler av garasjen til en sosial sone

Gjør om garasjeloftet til en ekstra stue hvor du kan dele sosiale kvelder med venner og familie. Slik kan rommet brukes av hele familien.

Har du barn som er glade i å spille videospill eller, er det en fotballinteressert i huset, er dette et flott oppholdsrom. Installerer du i tillegg lerret og prosjektor vil dette garantert bli et sosialt samlingspunkt for hele familien.

Når du har funnet ut av hva du skal bruke garasjen til gjenstår det bare å realisere prosjektet ditt.

Nye regler for tilbygg

Fra 1. mai 2021 gjelder det nye regler for å bygge tilbygg og terrasser. Dersom du planlegger et tilbygg på garasjen og bygningen allerede er godkjent for varig opphold, er ikke tilbygget i seg selv lenger søknadspliktig.

Dette er de nye reglene:

 • Tilbygg inntil 15 kvadratmeter er fritatt for søknadsplikt, uavhengig av om rommene skal brukes til varig opphold eller ikke.
 • Tilbygg må ligge minst 4 meter fra nabogrensen, og må være understøttet.
 • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer, eller takhøyden på det eksisterende bygget.
 • Husk på at dette ikke fjerner kravet om å få selve garasjen godkjent for varig opphold, dersom det er dette du skal benytte den til. Tilbygget er altså ikke søknadspliktig så lenge bygningen allerede er godkjent for bruken som er tiltenkt tilbygget.

Du må også sjekke kommunens reguleringsplan, og se på hvilke regler som gjelder din tomt. Den som bygger tilbygg eller terrasse er selv ansvarlig for at prosjektet er i samsvar med regelverket. Mer informasjon om dette finner du på kommunens nettsider.

Husk også at det er begrensinger for hvor tett på offentlig toglinjer og trikk- og t-baneskinner du kan bygge. Du må også ta hensyn til offentlige vann- og kloakkrør.

Selv om tilbygget oppfyller kravene som er nevnt, må tiltaket likevel meldes inn til kommunen, slik at de får oppdatert kart- og matrikkeldata. Det skal meldes inn senest fire uker etter ferdigstillelse.

Meldingen til kommunen skal inneholde:

 • Dato tiltaket ble ferdigstilt
 • Matrikkelnummer, jf. matrikkelloven § 3 første ledd bokstav c (kommune-, gårds- og bruksnummer, ev. festenummer og seksjonsnummer)
 • Kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre bygninger på eiendommen
 • Tiltakets areal i bruksareal (BRA), bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr. etasje
 • Bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg
 • Hva rommet eller rommene i tilbygget skal brukes til

Se endringen i byggesaksforskriften hos Lovdata her.

Likte du denne artikkelen?