Sjekkliste for oppussing i borettslag

Av MinBolig

07-10-2021

Skal det gjøres vedlikeholdsarbeid i borettslaget? Husk å bruk bedrifter som kan dokumentere riktig kompetanse med tanke på oppgaven som skal utføres.

Skal dere gjøre større vedlikeholdsarbeid i borettslaget er det viktig at borettslaget benytter seg bedrifter som kan dokumentere at de har riktig kompetanse med tanke på oppgaven som skal utføres. Dette gir også en viss sikkerhet for at vedkommende kan faget sitt, om det er å bytte tak, skifte ut rør, totalt renovering av bad eller fornye elektriske installasjoner.

Før dere velger en håndverker bør dere ta en liten kompetansesjekk for å være sikker på at bedriften besitter den fagkompetansen de gir uttrykk for å ha. Nedenfor finner dere våre anbefalinger.

Det er lurt å sjekke kompetanse

 1. Det kan lønne seg å velge en bedrift med Mesterbrev for å sikre at bedriften har solid fagkompetanse og en seriøs yrkesutøver.
 2. Sjekk at bedriften har Sentral Godkjenning. Dette er en ordning der snekkeren får en godkjenning basert på forskriftsfestede kriterier. Er jobben søknadspliktig bør dere velge en snekker som har sentral godkjenning for ansvarsrett.
 3. Ansett kun renholdsarbeidere som er godkjent. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.
 4. Fagrådet for våtrom har utviklet Byggebransjens våtromsnorm, som er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom, og viser at bedriftene besitter rett kompetanse til å bygge eller rehabilitere våtrom. Det er ikke lovpålagt for bedrifter å følge våtroms- normen, men det er en ekstra trygghet å velge en håndverker som kan dokumentere at de følger den.
 5. Alle elektrikere skal være godkjente av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap for å kunne utføre jobber på elektriske artikler.

Se her for mer informasjon om hva sertifiseringene betyr for deg.

Står dere mellom flere håndverksbedrifter, bør dere velge den bedriften som sitter med mest kompetanse innenfor det arbeidet som skal utføres. Kom i kontakt med dyktige håndverkere her.

Gå inn på Kompetansesjekk.no for å finne ut om håndverkeren har den kompetansen de påstår. Her kan du sjekke om de har Mestermerket, merket for godkjent våtromsbedrift eller er godkjent for ansvarsrett.

Hvordan innhente tilbud og anbud til borettslag

Å pusse opp eller oppgradere borettslag kreve en del koordinering, og det kan derfor lønne seg å velge et firma som har kapasitet til å utføre jobben etter planlagt tid. Her er noen tips til hvordan borettslaget bør gå frem for å sikre at oppdraget blir utført til riktig tid og av profesjonelle håndverkere:

 • Forklar tydelig hva som skal gjøres, og gjerne send med bilder av arbeidet som skal utføres, slik at håndverkerne lettere vet omfanget av jobben.
 • Innhente tilbud fra flere håndverkere og sjekk evalueringer og sertifiseringer på de bedriftene dere har fått tilbakemelding fra. Det kan også være lurt å ta en referansesjekk av håndverkerne du planlegger å bruke.
 • Invitere aktuelle håndverkere på befaring for å få et komplett og endelig pristilbud. Befaringen er også en god mulighet til å diskutere løsninger, materialvalg osv.
 • Forhør dere om når håndverkerne kan starte arbeidet, slik at dere vet at de har kapasitet til å utføre jobben etter hva som er planlagt.
 • Sjekk at alt arbeidet er med i tilbudene du vurderer, og hva som er inkludert i prisen og hva som ikke er det, før dere bestemmer dere.
 • Det kan lønne seg å få et kjapt overblikk over bedriftens økonomiske situasjon. Er bedriftens økonomi dårlig kan det være fornuftig å styre unna, og heller velge noen med tryggere økonomisk sikkerhet om det skulle oppstå noen problemer underveis i arbeidet.
 • Avtal med håndverkeren at dere kan kreve dagmulkt dersom jobben blir forsinket. Dere har som kunde rett til å kreve en økonomisk kompensasjon dersom snekkeren ikke er ferdig med den jobben han skal gjøre i tide. I de fleste tilfeller blir dagmulktene begrenset til 10 % av jobbens totale kostnad.
 • Skriv kontrakt der det tydelig framgår hvilken jobb som skal gjøres, hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste.
 • Ta en befaring av alt arbeidet som er gjort før overtakelse og sluttoppgjør, for å avdekke eventuelle feil og mangler eventuelt reklamasjonsarbeid utføres i henhold til avtalt tidsfrist før endelig sluttoppgjør.
 • Husk å be om sluttdokumentasjon, med informasjon og dokumentasjon for den jobben som er utført

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Likte du denne artikkelen?